Toepassingsgebieden slotsystemen
Complete productlijn
ISO kaartnormering

ISO Normering

Hoewel er mondiaal veel uitvoeringsvormen van plastickaarten bestaan, beperken wij ons tot de meest toegepaste vorm, namelijk de in de ISO-norm 7810 vastgelegd formaat. De genormeerde afmetingen zijn 3 3/8" x 2 1/8" x 3/100" of te wel vertaalt in de voor ons gebruikelijke metrische maatuitvoering 85,7mm x 54mm x 0,76mm. Dit formaat wordt ook wel omschreven als CR80 - standaard creditkaartformaat.

Deze genormeerde kaartvorm is dé algemene wereldstandaard (>90%) op het gebied van plastickaarten. De maatvoering is voor alle kaartentypen gelijk of het nu eenvoudige PVC kaarten, magneetkaarten, chipkaarten of contactloze kaarten betreft.


 

Kaartnormering