Bedrijfsprocessen

Productiekostenbeheer

Voor een effectieve kostenbeheersing is een nauwkeurige berekening en toewijzing van productiekosten onontbeerlijk. Hiervoor moet u niet alleen inzicht hebben in de werktijden van uw medewerkers maar ook moet u weten hoe deze uren zijn besteed. Hoeveel tijd is er gewerkt aan welke order en voor welke klant? Hoe verhouden zich de aan projecten bestede uren ten opzichte van het budget? Hoeveel tijd wordt er besteed aan het instellen van machines en het verhelpen van storingen?


 

Bedrijfsdata verzamelen

Al deze informatie helpt uw productieprocessen te optimaliseren en reële kostprijzen te berekenen. Efficiëntie, doeltreffendheid en kwaliteit zijn succesfactoren waarmee u de concurrentie voor blijft. Onze software verschaft u de informatie waarmee u op elk moment de juiste beslissingen kunt nemen.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Voordelen kostenbeheer

Onze software maakt een handmatige controle van de productie en de daarmee gepaard gaande papierberg overbodig. Alle belangrijke informatie wordt verzameld waar ze ontstaat, op de werkvloer. Door onze software krijgt u een perfect inzicht in de productieve en niet-productieve uren van uw medewerkers. Alle gegevens worden automatisch verzamelt en hierdoor worden foutbronnen geëlimineerd. De gegevens zijn niet alleen onmiddellijk beschikbaar, ze zijn ook veel nauwkeuriger. Uw medewerkers kunnen zich concentreren op het interpreteren van de gegevens en de hieruit voortvloeiende optimalisatie. Onze bedrijfskostenbeheer is de juiste weg om uw personeelsbezetting te verbeteren en uw projectbeheer te optimaliseren.