Tijd en aanwezigheidsregistratie

Tijdregistratie

Tijd is ongrijpbaar, niet te besturen, niet te stoppen en verandert met de seconde! Maar toch is tijd in de meeste gevallen het kostbaarste en daardoor waardevolste bezit van een onderneming of instelling. Tijd – en zeker het gebrek eraan – beheerst tegenwoordig een groot deel van het maatschappelijk leven. Mensen schakelen steeds meer hulpmiddelen in om hun tijd optimaal te plannen en te benutten en willen ook graag invloed uitoefenen op hun werktijden en werkplek.


 

Tijdregistratie

Organisaties die bewust zijn van de veranderingen in onze samenleving zullen het belang van tijdregistratie onderschrijven. Tijdregistratie is een hulpmiddel om werktijden, ongeacht de werkvarianten, exact en objectief vast te leggen. Tijdregistratie levert zodoende inzicht om efficiënter te kunnen omgaan met de (bedrijfs)tijd.

Card ID Solutions biedt een compleet scala tijdregistratie producten voor MKB bedrijven, stichtingen en instellingen. Afhankelijk van uw organisatievorm en het gewenste inzicht, leveren wij van moderne "stempelklokken" tot uitgebreide geavanceerde elektronische systemen.

Bij tijdregistratie spreken we liever over oplossingen en niet over producten. Card ID Solutions helpt u van de oriëntatiefase tot de daadwerkelijke implementatie van het tijdregistratiesysteem. Zo kan het zijn dat uw organisatie voldoende heeft aan een traditionele stempelklok of een meer complexere maar gebruiksvriendelijke invulling van een tijdregistratiesysteem met koppelingen aan bijvoorbeeld de salarisadministratie. In beide gevallen is het onze doelstelling om u op een eenvoudige wijze meer inzicht te geven in tijd en kosten.

Sterke punten van onze tijdregistratie? Klik hier? Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Modules tijdregistratie

Werktijdregistratie - registreren werktijden medewerkers
Werkplekmodule - registreren werktijden via werkplek pc
Projecttijdregistratie - registreren gewerkte projecturen
Kostenplaatsmodule - registeren werktijden op kostenplaats
Opdrachtmodule - registeren werktijden op opdrachtniveau
Mobiele module- registeren werktijden mobiele werknemers
Data uitwisselingsmodule- vrij gegevens uitwisselen met andere software


Sterke punten

Gebruikersvriendelijk
Flexibel beheer
Krachtige rapportages
Controle & discipline
Modulaire opzet > gefaseerde invoering
Eenvoudige installatie


Het belang van tijdregistratie
Gebruiksvriendelijk