Toepassingsgebieden slotsystemen
Complete productlijn
Programmeermogelijkheden

Afhankelijk van uw behoefte zijn er 5 verschillende manieren van programmeren mogelijk:

EERSTE NIVEAU - HANDMATIG - De basisvorm van programmeren wordt gevormd door programmeerkaarten die werken op basis van een zogenaamd mastertoken. Binnen het Elolegic concept zijn er 2 soorten programmeerkaarten, de gouden masterkaart en de zilveren aanmeldkaarten. De slotsysteem componenten worden bij plaatsing met de gouden kaart (master A) ingericht, vanaf dat moment accepteren deze alleen nog maar zilveren kaarten (master B) die met deze specifieke gouden kaartkaart aangemeld worden. De bezitter van de gouden kaart is dan ook de "eigenaar" van het systeem. Met behulp van de zilveren kaarten kunnen vervolgens de gebruikers (kaarten, sleutelhangers e.d.) aangemeld of verwijderd worden.

TWEEDE NIVEAU - HULPMIDDEL - Hierbij wordt gebruikgemaakt van een programmeerbox die het mogelijk maakt om bij grote groepen gebruikers, snel en gericht mediums (kaarten, buttons e.d.) toe te voegen en te verwijderen, tracebacks van sloteenheden en mediums uit te lezen enz. Bovendien dient deze als een programmeerinterface tussen de sloteenheden en de computer nodig bij het derde niveau.

DERDE NIVEAU - BASIS SOFTWARE + HULPMIDDEL - Hierbij wordt gebruik gemaakt specifieke autorisatie software waarmee op een eenvoudige manier gebruikers te autoriseren zijn voor specifieke toegangen voor de aanwezige slotsysteem componenten. Met behulp van deze software zijn desgewenst ook speciale tijdsgerelateerde autorisaties toe te kennen aan elke gebruiker, zoals autorisatie voor 24 uur, kantoortijd, binnen een bepaald tijdsbestek (van xx.xx uur tot yy.yy uur) of een bepaalde periode van het jaar enz. Voor de overdracht van deze autorisaties naar de sloteenheden wordt gebruik gemaakt van de programmeerbox.

VIERDE NIVEAU - SOFTWARE - Hierbij wordt gebruik gemaakt van specifieke beheersoftware waarmee op een eenvoudige wijze alle handelingen uitgevoerd kunnen worden van het derde niveau, maar bovendien de mediums gebruikt worden voor het transport van autorisatie toekenning en blokkering, zoals het via de kaart sperren van een verloren medium en het overnemen van de bestaande autorisatie. De communicatie tussen computer en kaart wordt hierbij verzorgd door een compacte USB lees en schrijf eenheid.

VIJFDE NIVEAU - INTEGRALE SOFTWARE - Hierbij wordt gebruikgemaakt van integrale beheerssoftware waarmee online en offline systeemcomponenten opgenomen worden en met en door elkaar gecombineerd kunnen worden. Door de combinatie hiervan ontstaat er een integraal toegangsautorisatie en controlesysteem geschikt voor grote en multinationale ondernemingen met (meerdere) vestigingen in binnen en buitenland. Hiermee wordt het mogelijk om autorisaties van specifieke gebruikers op afstand up te daten via online apparatuur (update terminals) ter plekke en kan zodoende direct autoriseren voor toegang tot offline systeemcomponenten.