Toepassingsgebieden slotsystemen
Complete productlijn
Flexibiliteit

Variabele geheugenstructuur

Legic maakt gebruik van een variabele geheugen indeling waarbij de geheugenindeling geheel aan uw behoeften aangepast kan worden. Dus niet door het combineren van vaste geheugenblokken als bij andere fabrikanten. Praktisch gezien wordt de informatie zeer effectief opgeslagen waardoor meer geheugenruimte overblijft voor andere toepassingen. Zo kunnen op één kaart tot wel 127 verschillende toepassingen veilig en onafhankelijk van elkaar aangestuurd worden.

Partitioneren?

Een geheugen verdelen noemt men segmenteren of partitioneren, vergelijkbaar met een harddisk. Bij een harddisk kan iedereen partities aanbrengen, bij Legic kan dit alleen maar gebeuren door iemand die bevoegd is. Het overschrijven of verwijderen van data is zodoende niet mogelijk. Alleen diegene die de partitie heeft aangebracht kan dit ook verwijderen of aanpassen. Hierdoor is het dus ook niet mogelijk om toepassingen op een kaart bij te schrijven wanneer de leverancier van de kaart de gehele geheugenruimte (partitie) voor zich heeft gereserveerd.

In een echte all-in-one kaart:
> zijn alle toepassingen en segmenten volledig onafhankelijk van elkaar
> hebben alle toepassingen en segmenten hun eigen beveiligingsniveau
> worden alle toepassingen aangestuurd als of het losse (virtuele) kaarten zijn
> kan de leverancier van toepassingen enkel zijn eigen toepassingen aanpassen
> maakt het niet uit op welk adres het betreffende segment in het geheugen staat
> kunnen vaste en dynamische (variabele) segmenten door elkaar gebruikt worden

Bij Legic wordt gebruik gemaakt van relatieve adressering waardoor het niet meer van belang is op welk adres het segment zich bevindt. Hierdoor kan toegangscontrole bv. helemaal achteraan op de kaart gezet worden.

Betrouwbaarheid
Beheer