Toepassingsgebieden slotsystemen
Complete productlijn
"ACCESS TO THE FUTURE" CONCEPT

Legic technologie

Card ID Solutions kan met de Legic technologie tot wel 127 verschillende functionele toepassingen op een zeer veilige manier onafhankelijk van elkaar integreren op één kaart. Hierdoor krijgt de gebruiker de mogelijkheid om met slechts één kaart de vele functionele toepassingen onafhankelijk van elkaar aan te sturen.

Grofweg kunnen we deze functionele toepassingen in de volgende 10 hoofdcategorieen onderverdelen:


 

Legitimatie

Access to the future concept

Toegangscontrole- gecontroleerde toegang tot deuren, ruimten, gebouwen en terreinen
Tijdregistratie - bedrijfstijd- en werktijdregistratie
Aanwezigheidsregistratie - Registratie van aan/afwezigheid
Bezoekersregistratie - Registratiesysteem voor bezoekers
Kantoor automatisering - beheersbaarheid interne geldstromen
Bedrijfsdata - verwerking bedrijfsgegevens
Betaalsystemen - betalen zonder contant geld
Biometrie - identiteitscontrole
Parkeren - toegang tot parkeervoorzieningen
Klantenbinding - loyalty systemen op basis van klantkaarten
Lidmaatschap - lidmaatschapskaarten 

All-in-one card

Historie Legic
Multifunctionaliteit