Toepassingsgebieden slotsystemen
Complete productlijn
Barcode kaarten

Barcode kaarten

Barcode of te wel streepjescode is de meest toegepaste optische vertaling van leestekens. Deze vertaalvorm verandert leestekens (letters en cijfers) met name getallen in streepjes die in een specifieke volgorde naast elkaar geplaatst worden.

Uitvoerige uitleg over de werking van barcodering treft u verderop aan op deze pagina.


 

Cijfer en letter weergave

Met behulp van deze methode kunnen op een eenvoudige wijze veel persoongerelateerde gegevens op een plastic kaart kenbaar gemaakt worden, zoals naam, sofinummer, personeelsnummer enz. of klantnummer, kortingpercentage, waardebonnummer enz. Afhankelijk van de toepassing kan het wenselijk zijn om naast de barcode ook de leestekens (zie plaatje) weer te geven. Ook kan de barcode "afgedekt" worden zodat deze wel met een infrarood barcode lezer gelezen kan worden maar niet met een scanner of kopieerapparaat.

Aangezien bij veel (winkel)bedrijven al een barcodelezer bij de kassa of balie aanwezig is, kan hiervan dankbaar gebruikt gemaakt worden. Op plastickaarten kunnen zodoende op een eenvoudige manier unieke reeks oplopende klantnummers aangebracht worden, die bij uitgifte gekoppeld worden aan de klantgegevens. Het kan ook andersom doordat de klantnaam en nummer vertaald worden in een barcode. Hierdoor kan bij een barcodescan, door de optische lezer, bij de kassa automatisch de naam en het klantnummer van de klant laten zien. Door koppeling met een achterliggend POS (Point Of Sale) systeem kan vervolgens het aantal opgespaarde punten zichtbaar gemaakt worden op de kassa.

Zoals u ziet zijn er vele mogelijkheden, daarom adviseren wij u graag hierover persoonlijk!

Barcode codering

Streepjescode of barcode is de benaming voor een opeenvolging van lijnen die een code vertegenwoordigen. Afhankelijk van het coderingssysteem kan deze code uitsluitend uit cijfers bestaan, of uit een combinatie van cijfers, letters en leestekens. De streepjescode is in 1973 geboren en kan als de opvolger van de nog oudere antieke ponskaarten (kaarten met gaatjes in een bepaalde volgorde) gezien worden.

Stel een barcode voor als een gedrukte Morse code. De afwisseling van strepen met open ruimten wordt gebruikt om verschillende tekens weer te geven. Vergelijkbaar met de combinatie van lange en korte morse geluid- of lichtsignalen, die het alfabet vertegenwoordigen. Deze gedrukte barcodes kunnen door een lezer of scanner eenduidig vertaald worden in een identificatienummer, het zogenaamde ID nummer. Dit referentiegetal bevat niet de "functionele" data (zoals de verkoopprijs) maar wordt door een computer gebruikt om een"bestand" te vinden die functionele data en andere toepasselijke informatie koppelt aan het ID nummer. Op deze wijze wordt het mogelijk om taken die op basis van ID nummers uitgevoerd kunnen worden te automatiseren. Vaak worden deze ID nummers onder de barcode aangebracht, om het mogelijk te maken de codering handmatig in te voeren in het geval dat de barcode beschadigd of onleesbaar is. Dit zien we wel eens gebeuren bij caissières die dan de artikelcode handmatig op de kassa invoeren als de barcode niet gepakt wordt door de barcodelezer.
 

Barcode scan

Barcode toepassingen

Hoewel streepjescodes voor heel veel verschillende toepassingen gebruikt worden, kennen we tegenwoordig de streepjescodes vooral van de producten in de supermarkt. Deze streepjes vertegenwoordigen een artikelnummer en dus een verkoopprijs.

Op plaatsen waar met grote aantallen producten of mensen wordt gewerkt, doen de reeksen streepjes, al dan niet vergezeld van cijfers zijn intrede. In ziekenhuislaboratoria registreert men met streepjescodes de honderden buisjes bloed die dagelijks binnenkomen. Parkeerautomaten gebruiken streepjescode om de prijs te berekenen en de slagboom te openen. Bibliotheken gebruiken barcodes in boeken en op lidmaatschapkaarten om het uitlenen en terugbrengen te automatiseren. Bij het inchecken van bagage in een luchthaven krijgt die een barcode met de bestemming (IATA-code). De bagage wordt dan automatisch naar de juiste vliegtuigen gebracht, ook als de reiziger overstapt, tenzij hij reist via een vliegveld waar de barcode nog niet in gebruik is.

Maar voor tal van toepassingen zijn er in de loop van de tijd coderingen ontwikkeld, inmiddels zijn er meer 40 coderingen gestandaardiseerd. Door het aantal coderingen is het dus wel van belang om over de juiste codering te beschikken.
 

Artikel codering Barcode voorbeeld

Werking barcode

De lichtstraal van een barcode lezer beweegt heen en weer. Zodra de barcode lezer over een barcode bedrukking heen gaat wordt de lichtstraal van de scanner geabsorbeerd door de donkere strepen, maar gereflecteerd door de lichtkleurige ruimten. Een fotocel detecteert in de scanner het gereflecteerde licht en zet de hoeveelheid weerkaatst licht om in een elektrisch signaal. Zodoende maakt de scanner een laag elektrisch signaal van de ruimten met gereflecteerd licht en een hoog elektrisch signaal voor de strepen met geabsorbeerd licht). De duur van het elektrische signaal bepaald dus de brede t.o.v. de smalle strepen. Dit signaal kan vervolgens vertaalt (decoderen) worden door de decoder van de barcode-lezer die de barcode omzet in leestekens. Deze gedecodeerde leestekens worden vervolgens overgebracht naar een computer als een ID nummer in een traditioneel databestand.


 

Barcode scanner

Barcode standaarden

Er zijn talloze standaarden op het gebied van streepjescodes, die de ontvangen informatie niet op dezelfde manier verwerken. De streepjes zijn dus in feite lettertypes die door de barcode lezer herkend moeten worden. Momenteel zijn er meer dan 40 coderingen gestandaardiseerd, het gaat dus wat ver om deze allemaal te benoemen. Wel kunnen we op basis van hun eigenschappen een aantal klassen streepjescodes onderscheiden:

Lineaire codes: dit zijn codes die in 1 vlak (dimensie) worden gelezen. Daarbinnen onderscheiden we:

> Continu en discrete codes: een continue streepjescode codeert alle tekens als een ononderbroken reeks, terwijl in discrete codes ieder gecodeerd teken een begin- en eindmarkering heeft. De ruimte tussen twee tekens wordt bij discrete genegeerd, zo lang deze niet groot genoeg is om als het einde van de tekenreeks te worden gedecodeerd.

> Codes met slechts 2 breedtes en codes met meer breedtes: In codes met slechts 2 breedtes bestaan slechts smalle en brede strepen, die niet meer dan 1 bit informatie bevatten. Codes met meerdere breedtes kennen meestal 4 breedtes, die veelvouden zijn van wat in jargon module heet.

> Gestapelde (stacked) codes: deze codes bevatten meer dan 1 regel met in elke regel een lineaire code.

Tweedimensionale codes: Hiervan bestaan veel soorten. De belangrijkste familie is die van de matrixcodes, waarin vierkante vlakken of stippen op een bepaalde manier in een raster zijn gerangschikt.

De meest toegepaste barcodes: Interleaved 2 of 5 (continu code, 2 breedtes, groothandel toepassingen), Code 39 (discreet, 2 breedtes, diverse toepassingen), Code 128 (Continu, meer breedtes, diverse toepassingen), EAN8 / EAN 13(Continu, meerdere breedtes, winkels) en b.v. KIX Code (Continu,2 breedtes, TPG post).

Voor namen en nummers door elkaar is Code 128-B vooral geschikt. 

Card ID Barcode Code 128- B

Opbouw cijferreeks EAN

Als we kijken naar een streepjescode met het nummer 87 11000 216965 betekent 87 dat EAN-Nederland dit nummer heeft uitgegeven (de systeemcode). EAN-organisaties in andere landen hebben een ander tweecijferig getal (België heeft nummer 54). Startgetal 87 zegt overigens niet dat dit artikel in Nederland is gemaakt.

Het vervolg van het nummer, 11000, is het nummer dat de aanvrager krijgt (het aansluitnummer). Een bedrijf kan meerdere van deze nummers aanvragen en krijgen. Alle Nederlandse codes die beginnen met 11000 bijvoorbeeld zijn van Douwe Egberts. De systeemcode en het aansluitnummer samen worden het bedrijfsnummer genoemd, in dit geval 87 11000.

Dan is 21696 de code voor een bepaald artikel; codes die veel op elkaar lijken duiden toch verschillende producten aan. Het laatste cijfer 5, is een controlegetal, dit kan ook een ander getal zijn. Het dient als hulpcijfer voor de kassa in geval een van de streepjes is beschadigd. Dit controle getal is een binaire (nullen en enen) optelling van de getallen waarbij de laatste bits van deze binaire optelsom het decimale (onze rekenwijze - 10 talig stelsel) getal 5 vormen.

In België werkt dit systeem identiek. Hier bestaat echter nog een uitbreiding op het systeem waarbij uitzonderlijk slechts 8 tekens bestaan: 54 voor België en dan 6 tekens die uniek zijn voor het product. Deze codes worden centraal door "GS1 Belgium & Luxembourg" toegekend aan één specifiek product, op vraag van de producent. Omdat op die manier slechts 100.000 producten kunnen worden geïdentificeerd, staat deze organisatie dit slechts toe in uitzonderlijke gevallen, als kan worden aangetoond dat er op de verpakking onvoldoende plaats voor een 13-tekens lange code voorhanden is.


 

Barcode winkel EAN 13

Voorbedrukte kaarten
Contactkaarten (CHIP)